Bảng giá vàng 9999

Mua vào
Bán ra
Cập nhật lúc
55.850 56.420 2 ngày trước
53.950 55.450 2 ngày trước
55.800 56.300 13 giờ trước
0 55.850 0 56.400 một ngày trước
0 0 vài giây trước
0 0 35 phút trước

Đơn vị tính: nghìn đồng/lượng