Bảng giá vàng 9999

Mua vào
Bán ra
Cập nhật lúc
61.000 61.720 một ngày trước
60.950 61.650 50 8 giờ trước
61.200 61.650 một ngày trước
0 0 vài giây trước

Đơn vị tính: nghìn đồng/lượng