Bảng giá vàng 9999

Mua vào
Bán ra
Cập nhật lúc
67.800 100 68.620 100 17 giờ trước
67.750 68.550 15 giờ trước
67.800 60 68.550 50 một ngày trước

Đơn vị tính: nghìn đồng/lượng