Bản đồ thống kê dịch Covid-19 Việt Nam

Số ca nhiễm
12.900280
Tử vong
64
Bình phục
5.054
0 1-20 21-50 >50

Cập nhật lần cuối: 03:55 20/06/2021. Nguồn: Bộ Y Tế