Bản đồ thống kê dịch & tiêm chủng Covid-19

0 1-20 21-50 >50

Cập nhật lần cuối: 08:00 25/06/2022. Nguồn: Bộ Y Tế